כגודל הקרקע מתחת רגלינו, כן גודל השמים מעל

חיים נחמן ביאליק

חזון בית ספרי

בית הספר מבקש לעודד סקרנות, צמא ללמידה ודעת, התמדה, יגיעה, חשיבה, אתגר ומצוינות. בעולם של אימוג'ים אנו מבקשים להעמיק בקריאה, כתיבה, יצירה וקול אישי.

מבחני המיצ"ב, המפמ"ר והבגרויות מהווים כלי, אמצעי ולא תכלית. התכלית היא ההשכלה הבונה את עולם הרוח והרגש. מתוך כך תכניות הלימודים הייחודיות נבנו כדי לתת מענה לתכליות אלו.

  • תכנית מדעי הרוח המהווה הרחבה והעמקה ללימודי היסטוריה, ספרות ואמנות. בתכנית זו מתמודדות התלמידות עם סוגיות הנוגעות לעולמן מתוך פדגוגיה עכשווית המעודדת חשיבה ומבע אישי.

  • ימי השיא הינם הזדמנות להעמקה סביב נושא אחד מתוך חיבור אישי, נקיטת עמדה ותרגום יצירתי לתהליך הלמידה.

  • השתתפות בתכניות ייחודיות ובהן: מודל האו"ם, אידאה, אולימפידה בפיזיקה ומתמטיקה ועוד.

כלי ההערכה בבית הספר מבקשים לצמצם שימוש במבחנים ולאפשר משימה המביאה לידי ביטוי את מגוון הכוחות והכישורים הטמונים בתלמידה מתוך עניין וסקרנות אישיים.

אנו מבקשים להציב במרכז עולמנו את החינוך ליושר, מוסר, צדק, ענווה, אימון וצניעות. איכויות אישיות שהן הכוח פנימי של התלמידות והתשתית לחברה מתוקנת המאירה את העולם.

אנו מבקשים לחנך לעשייה מתוך הנעה פנימית ומתוך מחויבות ולא מתוך חשש מפני ענישה. מבקשים ליצור חברת תלמידות המחויבת האחת לשנייה, רואה האחת את רעותה. בעולם מנוכר של חברות ברשתות, מבקשים לחזק את הקשרים הבינאישיים, את מערכת האמון והזיקה ההדדית. אנו שמים דגש על מערכת יחסים קרובה וכנה בין המורות לתלמידות תוך הצבת מודלים אישיים מעוררי השראה ומבקשים להעמיד על נס את עולם המוסר והענווה.

אנו רואים לנגד עיננו בוגרת החיה מתוך תודעת שליחות ואחריות למדינת ישראל. שומרת על הארץ הטובה ותורמת לשגשוגה וצמיחתה.

החינוך לאהבת הארץ שזור לכל אורך שנות הלימודים. בכיתה ט יום השיא עוסק ב"להיות לעם" ובכיתה י "להיות אזרח". תלמידות בית הספר מעורבות בהתנדבות ונתינה, מדריכות בתנועות נוער ופעילות בפרויקטים מגוונים. במסגרת תכניות בית הספר הן נפגשות עם חלקים שונים בחברה הישראלית ובהם תלמידים ערביים ותלמידים חילוניים. אנו מחנכים לפתיחות וסובלנות כלפי דעות שונות. מבקשים לחנך תלמידות להיות מעורבות ותורמות בחברה דמוקרטית רבת קולות וגוונים. אנו מעודדים בוגרת בית הספר לתרום למדינה בשנתיים שירות לאומי או צבאי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת