כגודל הקרקע מתחת רגלינו, כן גודל השמים מעל

חיים נחמן ביאליק

עקרונות פלך

הגדרות כלליות כניסה למערכת